tirsdag 31. mai 2011

Prosjek om maur

Edit: Dette bilde ble solgt til ledelsen av Barnehagegruppen og pynter kontorene deres. Pengene gikk til fadderskapet og PLAN etter FNdagen denne høsten. Hele barnehagen (Stjerne og Sol) er med på dette og det har blitt en tradisjon. 
 
Vi har holdt på med maur en god stund nå. Barna har erfart dem ute i naturen, vi har funnet maurtuer og mange eksemplarer. Lest bøker og snakket om maur. Vi og barna har tatt emne opp i samling og lek, barna har funnet informasjon på internett, de har tegnet med farger og blyant, de har tegnet på data med mus,  laget egne digitale fortellinger på iPhone, laget animasjoner med iPad, del en og del to. Og skapt maur og jobbet med veggbilde inne i vårt atelier/kunstverksted. Vi har også brukt bloggen underveis for å se helheten og tingene barna har vært involvert i og aktiviteter de ikke har vært involvert i. Dett har vi også gjort i et retroperspektiv i etterkant av prosjektet. Se HER
Alle ansatte og barn på basen har vært involvert. Alle har ikke deltatt i alle ledd av prosessen men vi har gjort som maurene, vi har samarbeidet. 

 Vi er heldige og har mye kompetent personale, bl. a en kunnskapsrik og inspirerende kunstner som har ledet arbeidet med veggbildet. Vi har en fantastisk pedagog som har ledet an i samlinger og ute i naturen, videre har vi strålende barneveiledere som leder an aktiviteter, ser hva barna er opptatt av og tar grep i rutinesituasjonene. Alle sørger for at alt til enhver tid er på stell. Sammen har vi skapt noe vi selv mener er et strålende fin prosjekt om maur med barna som prosjektstartere, deltagere, bidragsytere, inspiratorer og prosjektledere.

Dette har vært et prosjekt med utgangspunkt i de tingene som har kommet opp i barnegruppa, så har vi voksne vært veiledere og tatt grep når grep skal tas. Men prosjektet ender ikke her, nå går det over i en litt annen form. Som bakteppe og rekvisitter til filmskaping. Stay tuned...

NYTT: 
Animasjon med selvlagde kulisser og rekvisitterer HER og 
Prosessene rundt animasjonsfilmene til prosjektet om maur: HER 
Og selv om vi voksne trodde at barna var ferdig, så var de ikke det. Se HER

Oppsummering

Utgangspunktet startet med en liten maur inne i barnehagen, men gjennom alle prosessene har barna og de voskene bidratt og deltatt så Maurprosjektet ble til et helhetlig prosjekt med alt fra herlige naturopplevelser ved mauertua i skogen, flyvemaur i barnehagen, informasjonsinnhenting i bøker og på nett, lek, kreativ utfoldelse i alle mulige varieanter og med digiale verktøy.  Fokuset Fra konsument til produsent med digital lek og kreativ bruk har åpnet opp for mer dybde og nye muligheter.

Maur på tur og lekemaur i barnehagen

Maurprosjektet går inn i en ny fase

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails