onsdag 9. desember 2015

Mere mønsterarbeid!

På lik linje med 3åringene har også 4årsgruppa fått utfolde seg med mønsterarbeid, tilbudt som en del av mange daglige aktiviteter. I mønsterkroken finnes ulike små materialer og løse deler, forskjellige underlag og speil.


Det har gjerne blitt brukt som sporadiske små "slapp-av"-stunder for enkeltbarn, og materialene er også blitt mye brukt som rekvisitter i rollelek.

Men vi hadde en forventning og et ønske om at mønsterkroken skulle bli tatt enda mer i bruk. Det har hele tiden vært en tanke om en sosial setting som ikke syntes å være gjeldende blant barna. Mye pekte mot at barna kunne trenge tydeligere inntoning og veiledning på hvordan mønstermaterialene kunne brukes sammen med andre, og en erfaring de kunne bygge videre på. Således ville en eventuell inspirasjonsaktivitet også være et bidrag i barnas sosiale kompetanseheving. En idé om en aktivitet som i tillegg kunne bygge videre på ulikhets-temaet vi har sirklet mye rundt i høst.

Sammen med barna samlet jeg alt vi hadde til mønsterlaging på et stort teppe på gulvet. Grupper på 7-8 barn samlet seg rundt slik at hver enkelt hadde plass til et mønsterunderlag. De fikk i oppgave å begynne et mønster.


Etter en stund ble de bedt om å flytte seg en plass bort og fortsette mønsteret de her fant foran seg. Reglene var at man ikke skulle flytte på eller fjerne det som allerede var lagt ut, men bare fortsette. Vi fortsatte rulleringen til alle materialene var brukt opp. Mønstrene ble massive og nesten tredimensjonale idet mange kreerte oppover og ikke bare utover.

Tanken var å utfordre barna på å se potensiale i hverandres arbeid, og å la seg inspirere av det som allerede var lagt ut. Hva ser du og hvordan vil du fortsette? Jeg kunne høre en stolthet hos mange barn: "Se! Sånn har jeg laget og nå er det din tur til å lage oppå min". "Den er heeelt annerledes enn jeg har laget!" ble det også uttalt, med både overraskelse og begeistring i stemmen.


De aller fleste syntes det var en veldig morsom oppgave, der de ubevisst (men likevel tydelig for meg som pedagogisk betrakter) ble mer oppmerksomme på hverandre på en positiv måte. De jobbet fokusert sammen og var spente på hvordan det neste mønsteret de skulle fortsette på kom til å være. De trengte lite veiledning, det var nok at jeg med jevne mellomrom bad dem om å bytte plass.


Et par av barna ble veldig utfordret på at de ikke fikk gjøre ferdig "sitt eget"; de reagerte negativt både på å skulle avbryte sin egen prosess, og å fortsette på andres. Istedet for å la disse barna få mulighet til kun å holde på med sitt eget, eller å bryte ut av samarbeidet, geleidet jeg dem til å bli i ringen og delta i rulleringen. En av dem valgte litt motvillig å være med på opplegget, med et veldig fornøyd og tilfreds resultat etter kort tid. Barnet uttalte selv etter en stund at "Se: nå lager jeg fint mønster oppå XX sitt, og det liker jeg!". Det andre barnet valgte å ikke legge noe mer mønster, men satt musestille og fulgte veldig nøye med på hva de andre gjorde og hvordan de arbeidet. Da vi til slutt var helt ferdige og betraktet alle mønstrene stående, uttrykte dette barnet at "Nå er det fine mønster her!". Så selvom utgangspunktet til disse barna var negativt, ble utfallet på ulikt vis positivt.


Barna ble begeistret og imponerte over eget fellesarbeid da alle mønstrene var ferdige. I etterkant har aktiviteten gitt litt nytt liv i både mønsterarbeidet generelt og barnas initiativ til samarbeid. Det har vært flere som har funnet veien til mønsterkroken og den er blitt flittigere brukt av flere barn sammen. Konstruksjon med klosser og byggematerialer har de allerede etablert gode samarbeidsleker med, og det er interessant og fint og se at de nå også har utvidet dette til mønsterkroken.


I slik lek og aktivitet med mønstermaterialene våre, trener barna på å lytte til, kommunisere med og dele med hverandre. De henter inspirasjon av hverandre og opplever tilfredsstillelsen av å gjøre noe i fellesskap, lage noe sammen og se et felles resultat. Fellesskapet og respekten for hverandre økes, dialog og kommunikasjon videreutvikles, finmotoriske og matematiske ferdigheter styrkes, bevisstgjøring om gjenbruk utvikles, fokus trenes og kreativiteten får nye impulser.

Julekort med snømann-motiv

Julekortverksted med 4åringene på ett av bordene med max plass til 5-6 barn ad gangen, rullering ettersom de ble ferdige.

Ferdig kuttede blå kort
Hvit maling og små stoplere
Flytende lim og limpensler (stor og liten)
Bomullspads
Rulle-øyne
Svart tusj
Oppklippet oransje og rød piperenser
Svart papir og saks

Oppskrift: 
1. lage snø som bakgrunn med hvit maling og stopler
2. lime på bomullspads til en snømannform
3. lime på rulle-øyne
4. lime på piperenser-nese
5. prikke munn og knapper med svart tusj
6. evt klippe ut og lime på hatt av svart papir


Barna koste seg rundt bordet, og syntes det var gøy å jobbe "etter oppskrift". Resultatet ble de både begeistret og stolte over; "snømannen min er fin!"
Fine samtaler over bordet der det både ble utvekslet ideer om hvordan løse oppgaven, og hvor de viste hverandre hvordan og lærte bort triks ("skal jeg lære deg å lage hatten?" "du må bruke mye lim bak øyet")fredag 4. desember 2015

Juletrær av papp og gamle knapperBarna fikk hjelp til å skjære ut trærne, og å montere pinnen og juletrefoten. Trærne får allikevel et personlig preg, og det er en fin måte å utnytte gamle pappesker og knapper.

Hakkebakkeskogen - veggbilde

3-åringene har jobbet mye med Hakkebakkeskogen. Det siste vi gjorde var å lage et veggbilde sammen:
LinkWithin

Related Posts with Thumbnails