Etikk og personvern

Bilder i barnehagen

Bilder av en gruppe kan også være portrettbilder og kan ikke deles uten samtykke med mindre det er snakk om offentlige arrangementer. Vi kan ikke kalle arrangementer i en barnehage for offentlige, da det er innenfor barnehagens rammer og enkelte foreldre faktisk krysser av for at deres barn ikke skal avfotograferes på samtykkeskjemaer.


Vi har ingen garantier for hva barnet synes om bildebruken når de er eldre, det må barnehagen ta høyde for når de distribuerer bilder. Dermed strekker ikke samtykke og personvernloven til for distribusjon av bilder fra barnehagens virksomhet.

Hva sender vi fra oss og er det greit? Bilder sendt fra barnehagen, er barnehagens ansvar.

I beste mening, et veiledningshefte om bilder av barn på nett fra DatatilsynetReflekter over

Er det uproblematisk å distribuere digitale bilder av glade barn i barnehagen?

Har vi kontroll på hvor de videresendes eller hvordan de brukes?

Føler vi at det er en viktig del av foreldresamarbeidet? I så fall er vi da bevisste nok i hvordan og hvorfor vi tar bildene og hvordan og hvorfor vi bruker dem?

Presenterer vi bilder vi ikke har tenkt gjennom hvorfor vi tok i bruk?

Hvordan kan bildene oppleves av andre? Kan enkelte gruppebilder oppleves kaotiske?

Har vi med gråtende barn midt i mylderet? Har vi med barn som ikke ser ut til å trives? Hvordan kan det oppleves for foreldrene?

Tar vi bilder når vi egentlig burde vært midt oppi barnegruppa og gjort noe annet?

Sletter barnehagen bilder når barna slutter i barnehagen?

Hvem har tilgang til bildene?

Finnes det felles servere hvor informasjon fra barnehagen oppbevares? Og i så fall blir det tatt backup av dette og hvor legger den informasjonen seg?


Definisjonsmakt


Vi må tydeliggjøre noen felles retningslinjer som verner om og beskytter barna. Det handler om vår definisjonsmakt og hvordan vi leser situasjonen. Derfor kan det være en god idé å snakke med barn i etterkant av en situasjon som har blitt omgjort til praksisfortelling om barnas aktiviteter og samspill. Det handler om bildebruk, forståelse av situasjonen og defineringen av den.

Reflekter over

Synes barna det er ok å bli tatt bilde av?

Er det enkelte barn som opplever at det er litt masete med dette kameraet og føle disse blikkene når de bare leker?

Kan vi formidle dette øyeblikket uten å bruke kamera?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails