torsdag 4. oktober 2018

Brannvern i barnehagen


I forbindelse med den nasjonale brannvernuken (uke 38) har vi på avdeling marmor snakket mye om brann og brannvern. Dette med brann kan virke veldig skremmende for barn, så det er viktig at barna har kjennskap til hva en skal gjøre ved en eventuell brann og føler seg trygge på temaet.

     
Vi lærte oss nødnummersangen og snakket om og øvde oss på hva vi skulle si om vi ble nødt til å ringe ett av nødnummerene. Vi fant ut at det var fornuftig å fortelle hvem som ringte, hvor vi ringte fra og hva det var som hadde skjedd. Vi snakket om at det var smart å øve på hva mamma/pappa het også og adressen hjem var lur å kunne.

Rundt på avdelingen  fant vi flere ting som hadde med brannvern å gjøre. Vi fant ut hvor vi skulle gå ut ved  brann og at nødutgangene var merket med skilter som lyste. Brannslukningsapparatet fant vi også og vi snakket om andre måter å slukke brann på. Barna hadde forskjellige slukke anordninger hjemme som vi snakket om hvordan vi brukte. Noen hadde brannslange under vasken, noen hadde skumapparat og andre hadde fått brannteppe til jul.

Det ble snakket om flammer, røyk og gass. Hva er egentlig en brann? Hva brenner? Hva skal til for at noe begynner å brenne? Vi fant ut at det ikke alltid er flammene som er skumle og farlige, men at røyk og gass kan gjøre like mye skade på oss mennesker. Vi øvde oss på å krype langs gulvet hvis vi skulle befinne oss i et røykfylt rom, noe ungene synes var veldig morsomt! Vi snakket om og øvde oss på hvor vi skulle gå og hvor vi skulle samles hvis brannalarmen gikk.


Brannbamsen Bjørnis ble også snakket om, vi fargela tegninger av han og vi laget en brannvern plakat med bilder barna synes representerte det vi snakket om. Det er fortsatt mye snakk om temaet og vi skal i nærmeste fremtid ta oss en tur opp til et brent hus i nærmiljøet for å se på skadene en brann kan gjøre.

Det er også veldig lurt å snakke med barna hjemme om dette med brann og brannvern slik at barna blir trygge på situasjonen ved en eventuelt brann i hjemmet. Vis barna hvor brannslukningsapparatet befinner seg og snakk om hva dere skal gjøre om brannalarmen går. Nødnummersangen er også super å øve på!LinkWithin

Related Posts with Thumbnails