tirsdag 15. september 2015

Betydningen av personalets rolle i barnas liv
Norlandia barnehagene inviterte til felles planleggingsdag fredag 11. September.
Dagen ble brukt på kurs med Line Melvold fra STYD kommunikasjon
http://www.styd.no , som holdt et engasjerende foredrag om hvordan vi som
personale kan utgjøre en forskjell i barns liv. Basert på egne undersøkelser,
konkluderer hun med at kvalitet i barnehagen avhenger av et personale som har
varme, engasjement og ansvarlighet i sitt arbeid med store og små i barnehagen.


Melvolds hovedfokus er slik vi forstod det; at barnas opplevelse av seg selv
speiles i hvem vi møter dem som. Hva vi syns om barnet speiles gjennom
hvordan vår mimikk, kroppsspråk og ord møter dem. Melvold viste til
hjerneforskeren Allan Schore som har forsket på hvilken betydning omsorg har for
barns utvikling og evne til å lære. Hun oppfordret oss til å møte barn med varme og
engasjement. Det handler om viktigheten av å være en lyttende og tilstedeværende
voksen i barnets liv. Videre viste hun korte filmsnutter fra forskningsstudier for å
understreke hvordan barns utvikling baserer seg på voksnes samspillsmønstre med dem. 


Dette innebærer for vår del at vi kan utgjøre en forskjell i barnas liv.  Melvold
argumenterte for at vi kan være med på å gi barn en opplevelse av at de er verdt å elske.
Ved å gå inn i leken signaliserer vi at barnas væremåter er verdt å engasjere seg i. Videre
oppfordret Melvold til at vi må forsøke å se etter barns muligheter og potensialer, slik at
vi møter barna med en åpenhet for hva og hvem de kan være. Hun understrekte dette ved
å vise lysbilder av hvor ulike hjerner utvikler seg avhengig av om de har opplevd omsorg
eller ikke. Hun uttrykte i forlengelse av dette at vi må la oss berøre, og vise varme ovenfor
de barna vi har i barnehagen.


Dette samsvarer med hvordan vi i Myrertoppen barnehage med reggio
inspirasjon tenker at alle barn gjør så godt de kan. Vi ønsker ikke å se barn ut i
fra en mal, men tenker at alle barn lærer på ulike vis og i ulikt tempo.  Med dette
synet som utgangspunkt håper vi å møte ditt barn med en ansvarlighet for det vi
selv bringer inn i vårt møte med barnet og med engasjement for det nye og unike
som barnet har med seg i sitt møte med oss.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails