fredag 30. april 2010

Insektene har gjort sitt inntog i barnehagen og barna er begeistret

Vi har funnet mange mark, tusenbein og insekter denne uka. Men det var litt spesielt da denne halvdaue humla kom på besøk. For i følge barna var den nemlig tam og dermed fikk vi både smeike og klappe på den. Vi benyttet anledningen til å snakke om hvor humla bor, hva den lever av og hvordan den frakter støv med seg fra blomst til blomst slik at vi får frukt på trærne og at det blir flere blomster.

Snekring er smittsomt


Lage sandkake sammen

Små, spontane samarbeidsprosjekter i hverdagen er verdifulle øyeblikk for småbarna. Idag laget en voksen og flere barn sandkake sammen omigjen og omigjen.Hva har vi gjort i det siste?

Noen av barnas svar: 
 Skiskole, OL, Lekt i snøen, Aka, laget påskepynt, leita etter påskeegg, vært med mamma på jobb. Vi har vært i Trollskogen, på zoologisk og geologisk museum.
Lagt inn av voksen:
 Oppgave i dag:
Skrive eller tegne noe vi har gjort eller sett


Illustrert fortelling del to

Inspirert av at vi lager illustrerte fortellinger i barnahagen kom dette barnet med en egen fortelling som var blitt til på hjemmefronten. Her har en av foreldrene flittig notert ned historien barnet har laget.
 Splætt, så ble tomaten most...
 
 Og mens vi er i gang med papir, farger og fotoutstyr. Papirfly brettingen tok en ny vending, og dermed var barna i gang med hatter...

torsdag 29. april 2010

Konstruksjon del to

Barnet: "Jeg har ikke gjort alt". Voksen: Det gjør ikke noe, da har du jo litt å gjøre neste uke også. Veldig bra".

Mose


Fugleprosjekt del 2

Gutt 2 1/2 år: "Det er en mark, det liker kyllingene".

Utflukt til reptilparken

Knertene var på reptilparken torsdag 29. april. Noen var litt skeptiske på forhånd og lurte fælt på om slangene kunne komme seg ut av burene, men det kunne vi voksne fortelle at de ikke kunne gjøre. Den eneste muligheten for det var hvis de som jobbet der tok ut en slange som vi kunne holde. Og det fikk vi, og de aller fleste turte å holde en ballpyton.
(Silkeape som heter enten Thomas eller Harald)tirsdag 27. april 2010

Veggbildene på Sol har gjennomgått en liten utvikling. Vi går fra vinter til vår, det må gjenspeiles i Sol bussens omgivelser
Barna har laget vårblomster til å pynte opp i bussens omgivelser, her er en Tussilago.

mandag 26. april 2010

Veggbilder laget av barna
Illustrerte fortellinger

På Måne har vi en pågående prosess hvor barna lager egne illustrerte fortellinger. Det hele startet med et barn som kom i barnehagen med en bok hun hadde laget hjemme. Hun ville fortelle meg hva hun hadde tegnet og dermed var vi i gang. Jeg skrev ned fortellingen hennes, scannet inn bildene og lagde så en perm hvor hver tegning var lagt inn med teksten som hørte til tegningen.

Dermed fikk hun en egenprodusert fargeleggingsbok med tekst.

Det inspirerte vennen hennes som også ville lage en slik. Dermed samlet jeg inn hans fortelling med tilhørende tegninger og gjorde det samme. Disse fortellingene ble lest opp i samlingsstund før vi hadde femårsklubb. Det skapte et veldig engasjement og stor interesse. Dermed har dette utviklet seg til å bli et prosjekt vi har gående parallelt med alt det andre hverdagen inneholder.

Da vi har bloggen Fra Tegning Til fortelling var det naturlig å legge ut det første innspillet som dro i gang dette prosjektet. Men da det var såpass mange av barna som gjerne ville lage egen "bok" forenklet jeg det hele litt med å sette sammen noen ark med en splittbinders slik at de fikk hvert sitt hefte. Så på fredagen tegnet de så skrev jeg ned historien, så fortsetter vi til uka slik at de fargeleger når de har tid og anledning.

Noen tegner og fargelegger hver tegning ferdig før de går videre i historien sin. Det ble såpass mange engasjerte barn at jeg måtte slippe opp på den tiltenkte strukturen som dannet seg undervei i mitt hode. Meningen var at de tegnet så fortalte meg historien sin, slik at de var lengst mulig i fortellingen uten avbrudd før den ble nedtegnet. Men, ting går ikke alltid som planlagt. I hvert fall ikke når man egentlig ikke har planlagt det men det er barna selv om tar grep ;)

får vi se om vi tar den omstendige jobben med å scanne alle tegningene og sette det inn i et word dokument sammen med teksten eller om vi skrive det inn på datan, klipper og limer det inn på arket det hører til. Så kopierer det og setter kopien sammen med splittbindersene slik at barna ikke får klipp og lim varianten.

Konstruksjon

Vi har sett litt på hva slags former ulike ting består av i det siste, både ute og inne. Alt fra dyr vi har lyst til å tegne til frukt og grønnsaker.

I froskeklubben hadde vi samling hvor barna ble presentert for klosser med ulik form. Barna foralte hva slagt form de så og den voksne forsøkte å sette klossene sammen. Hun undret seg sammen med barna om hvilke former som var lurest å sette hvor for å konstruere en figur som ikke ramlet sammen.

Etter fellessamlingen delte gruppa seg i to og alle fikk hvert sitt ark med ulike former. Barna klippet så disse ut. Deretter satt de og prøvela formene ut på arket, stokket litt om til de tilslutt fant ut hvordan de ville konstruere bildet sitt. Da limte de formene der de ønsket og fortalte oss voksne hva de hadde laget:

1. Hus og fuglerede med to egg
2. En bil som kjører oppover en bakke
1.

1.En racerbil 2. Et hus, en sløyfe og en snømann

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails