torsdag 3. februar 2011

Femåringene erfarer fysikk med Angry Birds

Utstyr er privateid av pedagogen
 Jeg skal ikke evaluere eller gjøre rede for de ulike spillene jeg testet ut med femåringene i dag, men si noen ord om det mest populære spillet, nemlig Angry Birds. Her møter barna både tall og fysikk. De får konkret tilnærming til innfallsvinkel og utfallsvinkel, de må beregne og vurdere.  Parabler  kommer sjeldent opp som en bevisst faktor i vårt arbeid i barnehagen men jammen dukker ikke det opp gjennom Angry birds.

Barna finberegner hvordan de bør justere sprettertstrikken på skjermen for å få til mest mulig uttelling. Og de gjør det igjen og igjen. Barnet som spiller sitter ytterst konsentrerte, fintilpasser finmotorikken sin og forsøker gjentatte ganger uten frustrasjon men med glede hele veien til målet nås.

De justerer strikken på spretterten med fingeren, drar den sakte bakover, finberegner og peiler inn, slipper, ser fuglen fly gjennom lufta, den treffer nesten der de hadde peila den inn men ikke helt. Så må de lade opp ny fugl i strikken, den suser gjennom lufta og feller bygningen, bygningen raser i hode på grisene og jubelen står i taket. Fuglene skvatrer sint og grisene grynter. I neste runde er det plutselig et annet barn som har funnet ut at om man tapper på fuglen mens den er i lufta så slipper den egg, dermed er det en ny faktor som taes med i beregningen. Hvordan skal fuglen skytes i forhold til hvor det er lurt å slippe eggene så de treffer bygningen og mest mulig raser sammen slik at grisene får det i hode??

Det hele startet med at vi hadde TeknoTorsdag med femåringene. En voksen hadde med iPhone 3 og 4, iPod Toutch og iPad. Hensikten var at  barna skulle få utforske teknologiske duppedingser på egne premisser, finne ut av hvordan ting funker. Barna er veldig begeistret for teknologi, og da bør de møte det i barnehagen av mange årsaker.

I følge Rammeplanen for barnehager er vi forpliktet til å ha fokus IKT og digitale verktøy i barnehagen. Det er demokratiserende og sosialt utjevnende da det er ulikt hva barna har tilgang til av utstyr hjemme. Dessuten er det utfordrende, spennende og artig for alle å leke med. Det ligger utrolig mye læring i utforskinga og samspillet som foregår når vi holder på med dette eller med ordinære datamaskiner.

Digital kompetanse defineres nå i skolen som den femte basisferdighet. Andre basisferdigheter er å kunne uttrykke seg muntlig, kunne lese, kunne uttrykke seg skriftlig og kunne regne. I barnehagen handler det selvfølgelig om lek, læring gjennom lek, lek for lekens egenverd. Barnas virksomhet er lek, det gjelder også hvordan de nærmer seg teknologi og tilegner seg kjennskap til den og hvordan de skal bruke den. Og noen ganger finner de helt uortodokse måter å gjøre ting på som også kan funke, eks en toåring som fant ut at hælen hans også funka for å flytte på ting på skjermen da han satt og lekte med iPaden...

Så i dag da toutchteknologien ble utforsket, fikk barna leke med de digitale verktøyene som såkalte dupeditter egentlig er. De prøvde og fant ut av hva de måtte gjøre for å spille det utvalgte spillet, for å komme videre i spillet og hva de skulle gjøre om spillet endte. De prøvde, feilet, prøvde igjen, erfarte og gikk videre. I noen tilfeller fikk de litt hjelp, litt forklaring og avklaring og så fortsatte de...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails