onsdag 12. september 2012

"Bare lek"

1: "Har vi egentlig begynt nå?
2: "Ja, du må desverre ha en liten hundebandasje. Vi har også en til sprøyte".
1: "Jeg tørrer å få sprøyte".

Barn leker, det er deres virksomhet. Lek er indre motivert og skal ikke tukles med for mye av oss voksne. Av og til trenger noen hjelp inn i lek, hjelp til å drive leken videre om det stopper opp eller hjelp til å komme over i andre situasjoner. Voksne i lek kan både være positivt og berikende men det kan også være forstyrrende. 

Det kreves at man observerer og har oversikt i de ulike situasjonene. Vi må se hva som faktisk skjer og hva som trengs til en hver tid. 

Vi voksne må ofte ta noen skritt tilbake og bare observere for å verne om leken. Det er flott med lekende voksne og vi må være lekende når situasjonen trenger det.  

Det handler om å være aktive, lyttende og observerende voksne. Gode dialogpartnere for barn som ikke presser skjult læring inn i det pedagogiske arbeidet for enhver pris.  

Om enkelte barn trøbler litt mer å komme inn i lek, om dynamikken har gått litt i stå, om leken faller fra hverandre da er det viktig at vi fanger det opp og trer inn i situasjonen.

Lek er barnas virksomhet, det er bærebjelken i barnehagen og vi voksne er bevisst det ansvaret som ligger i det samtidig med de forpliktelsene vi har jmf Rammeplanen

Barn lærer i lek men samtidig skal vi voksne trå varsomt slik at vi ikke ødelegger gode situasjoner fordi vi ser at det er flotte muligheter til å "ta tak i ting". 

Dette er en balansekunst. 

Lek er en viktig faktor som fremmer barnets utvikling. Selvfølelse og identitet utvikles og styrkes gjennom leken. Lek bidrar til at barnet utvikler seg intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. 


Avbrytelser av barns lek i tide og utide er uheldig med tanke på viktigheten leken har på barns utvikling.


Leken har en egenverdi for barna, det er et selvstendig fenomen som må respekteres og tas på alvor.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails