tirsdag 30. april 2013

Felles referanser og inspirasjon i fri flyt

Minecraft landsby i sandkassaPå det øverste bildet er barna i gang med å bygge en Minecraft landsby, et barn med en voksen kommer til og de starter å bygge et Ninjaskip. Gruppen i sandkassa samler seg om oppgaven og plutselig er noen i gang med å bygge et Skylanderskip.

"Bare lek"
Ninjafjellet


Veggbilde med utgangspunkt i en av barnas tegninger, mange av barna har vært opptatt av Ninjaer siden i høst. Dette ser vi i lek, tegninger og annen aktivitet. Dermed har vi nå fått oss et stort veggbildet med Ninjafjell, her er det huler hvor Ninjaer og andre interessante figurer holder til.


 Vi har sett en del voldsom lek i forbindelse med denne Ninja interessen, det kan være både en veldig fin ting da barna får brukt kroppen sin og kjent på grensene både til seg selv og andre. Men det kan tidvis bli veldig voldsomt, mye og ikke så hensiktsmessig. Da er det vår oppgave å forsøke å pensle interessen og energien inn i mer hensiktsmessige former. Denne interessen kan også være en fin ting å ta tak i når vi ønsker å se på de ulike konstellasjonene av barn. I barnehagen er leken det essensielle,  i leken  bygger barna vennskap og positive sosiale relasjoner. I leken lærer de seg selv å kjenne også i møte med andre. Leken er barnas virksomhet og vi skal verne om den. Av og til kan det være i alles interesse at barna får litt hjelp til å finne felles referanser som kan bidra til felles lek og dypere vennskap mellom flere barn.

I høst hadde vi noen artige erfaringer hvor barna fant felles interesse i et iPadspill, dette spillet ble utgangspunkt for mye flott lek ute. Hvor barna finner de felles referansene som gjør at ny lek og vennskap dannes kan være tilfeldig, andre ganger kan det være at vi voksne må hjelpe til å finne noen ting som knytter enkelte barn og barnegrupper sammen. At de får hjelp til å finne lek som videre kan bidra til ennå mer lek og vennskap. For barna er venner viktig, det gir trygghet og glede.

Alt fra bretting av papir, bøker, fotball, maling, å starte med graving i sandkassa eller andre aktiviteter kan være virkemidler vi tar i bruk når vi ser det er nødvendig å støtte enkelte barn eller en gruppe barn i denne prosessen. Det kan oså være digitale verktøy og spill. Vi skal ha en hel verktøykasse av virkemidler, så trekker vi frem de vi  mener kan passe i ulike situasjoner.  Det viktige er å bidra til at barna har noen felles referanserammer som kan hjelpe dem i gang i leken slik at alle finner noen å leke med, noen å være trygg på, noen å ha det hyggelig sammen med. Det er ikke slik at det alltid går av seg selv, for mange barn kan det være utfordringer i dette.

Felles referanser gir også samhold, tilhørighet og bidrar til at en hel gruppa kan finne på utrolig mange forskjellige leker, aktiviteter, fortellinger og påfunn som bidrar inn i en større kontekst. Plutselig er vi i gang med prosjekter, prosjekter hvor barna drar inspirasjonen inn i utallige forskjellige miljøer, sammenhenger og leker. Det er utrolig gøy, det er samlende for alle.

De siste ukene har særlig fireåringene samla seg om hus. Men dette med bygging har også skolestarterene tatt del i, både i digital tegning og digital bygging i Minecraft. Bygging med lego, samtale om kontruksjon, se på ulike bygg osv.

Ninja, Skylanders og noen faste figurer som vi voksne lager fortellinger rundt har også blitt en del av det å bygge og skape. Ulike landskaper har vokst frem.

Gjennom året bruker vi digitale verktøy, spill, lek og inspirasjon i passende anledninger, kreativ bruk, lek og læring.

Dette blir også utgangspunkt når vi går inn i mai, da tar femårsklubben ny form. 

Vi har TeknoTorsdag for de eldste. Vi har ulike aktiviteter hvor barna kan leke og lære med digitale verktøy fast hver torsdag.Barna bygger Skylandersskip
Ninjafjellets grotte

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails