onsdag 7. oktober 2015

Oppsummering "Her er jeg - hvem er du" med 4åringene

Prosjektet vårt med selvportrett har levd videre siden de første selvportrettene barna gjorde. Det har vært stor stas og grunnlag for gode samtaler å ha portrettene oppe på veggen. Vi har hengt opp fortløpende etter hvert som barna har jobbet fram flere og ulike portrett. 


Etter de tegnede selvportrettene der barna fikk prøve ut både kreativitet, identitet og reflektere over ulikheter, hadde vi lyst til at barna skulle få møte seg selv på en ny måte. Vi printet ut bilder av hver enkelt som de la på lysbord og overhead. Oppå der la vi et hvitt ark, og så fikk de fri tilgang til fargeblyanter, tusjer, gråblyanter og tynne filtpenner. Barna jobbet konsentrert i grupper på 3, der de tegnet og fargela seg selv på nytt, over sitt eget bilde. Underveis var det flere som snakket og forklarte hva de gjorde og hvordan de planla arbeidet sitt. Noen var veldig opptatt av å få med alle trekkene (øyne, nese, munn), mens andre hadde mer fokus på å fargelegge seg i vakre farger («jeg tar rosa på håret mitt, for det er yndlingsfargen min»). Barnas tilbakemeldinger var veldig positive, de syntes det var morsomt og spennende å jobbe i et mørklagt rom med lysbordet, de uttrykte stolthet og overraskelse da de fikk se resultatet av det de hadde gjort. Bildene ble klippet ut og montert på sort kartong sammen med fargefotoet de tegnet oppå. Effekten ble veldig flott, og de individuelle særegenhetene i arbeidene til barna kommer tydelig fram. Bildene har fått mye positiv oppmerksomhet både av barn og voksne, de er lekre og viser på en fin måte hvor flott og ulikt barnas uttrykk er.


De påfølgende dagene fikk barna jobbe mere fotoene av seg selv. På lysbordet la barna en større, svart-hvit utskrift av bildet, og så fikk de havregryn, makaroni, hvite bønner, mandler og ris til rådighet. Med dette laget de mønster oppå portrettene. Dypt konsentrerte jobbet de en og en. Enkelte var svært nøye med hvor de la de ulike tingene, mens andre helte hele never over arket. Da de erklærte seg for ferdige, tok en voksen bilde både på lysbordet og slik det så ut da vi forsiktig flyttet det over på bordet. Vi laget en liten utstilling med alle de ferdige «mønsterportrettene» som vi inviterte foreldrene inn for å kikke på ved hentetid. Stolte barn viste og fortalte. Det var like interessant å se/snakke om de andres arbeider som sine egne, ingen av arbeidene var like.
Vi hadde denne aktiviteten framme som en åpen mulighet et par dager etter også. Barna er uhyre fokuserte mens de driver med dette, de bruker god tid og lar seg lite distrahere.Den neste organiserte aktiviteten i dette prosjektet, var å lage «nye ansikt» der formålet var å bli kjent med hverandres forskjellige ansikt og særegenheter. Vi klippet portrettene i strimler med panne, øyne, nese, munn og hake. I grupper på 3 og 3 skulle barna sette strimlene sammen til nye ansikt. De fikk stor kartong i valgfri farge og tilgang på fargeblyanter. Denne aktiviteten satte i gang fnis og spontansang, mens de valgte ut de ulike delene som ansiktet er satt sammen av. Uttalelsene lød som "Ha ha, se jeg skal bruke haka til Janne* og øynene til Eskil*" og "se jeg bruker håret ditt Issa*". Det var tydelig at ungene dro kjensel på hvem de ulike delene tilhørte. Noen ønsket å fargelegge rundt ansiktet og noen ønsket å fargelegge på ansiktet. Noen var meget bestemte på hva de ville sette sammen, andre forsøkte ulike kombinasjoner før de avgjorde hva de skulle lime på. Noen syns det var litt rart å lage noe annet enn sitt eget fjes, og at noen andre hadde brukt sitt hår eller munn. Men ingen valgte å ikke gjøre, noen trengte kun å se litt på de andre før de selv hadde lyst å prøve. Også disse bildene er blitt hengt til utstilling, og har generert mange fine samtaler, mye beundring og undring.


Vi fortsatte selvportrett-arbeidet dagen etter med å presentere barna for halve ansikter: svart-hvitt fotoet var delt i to, hvorav den ene siden av ansiktet var klippet vekk slik at barna kunne utforme resten på egen hånd. Hvordan dette skulle utformes varierte veldig fra barn til barn, noen få valgte å jobbe med å tegne ansiktet sitt, men flesteparten tegnet fritt. Så muligens er dette noe vi kan komme tilbake igjen, og videreutvikle. Barna satt i grupper på max 4 og hadde gråblyanter, filtpenner og fettstifter til rådighet. De halve selvportrettene vakte uansett stor begeistring blant barna da de fikk se dem utstilt på veggen. 


Uken etter fikk barna fri tilgang til svart-hvitt fotoene av seg selv, og de «lekte» med disse som de ville: De fargela, klippet, limte på pynt (paljetter eller papirklipp) oppå eller rundt fotoet. Vi tilrettela denne aktiviteten som en uformell arbeidsstasjon inne, som et hyggelig avbrekk i uteleken. Det var ikke plass til mer enn 3 barn ad gangen, noe som ga barna en fin møteplass der de fikk mulighet til å utveksle tanker og ideer. Barna hadde det veldig morsomt mens de holdt på med denne aktiviteten, og de var selv med på å bestemme at de ferdige bildene skulle stilles ut i garderoben.


Barna uttrykker om mulig en større stolthet over eget arbeid, og de bruker ofte tid på å fortelle hverandre om hvordan de tenkte eller planla mens de tegnet. Det har skjedd en økt bevissthet rundt tegning som egenstående aktivitet, det er ikke bare en flyktig «mellom-slagene-aktivitet» der barna nærmest ubevisst lager noen streker eller sirkler på papiret. Vi ser at de tenker og funderer, de er bevisste og utforskende i valg av redskaper, de bruker mere tid på én tegning enn tidligere og de er ikke lenger fullt så opptatt av hvorvidt det blir «pent», «riktig» eller «sånn som på bildet». Det har også kommet tilbakemeldinger fra foreldre om økt interesse for tegning, maling og kreativ utfoldelse på hjemmebane.

Et av barna laget to selvportrett ved siden av hverandre: «Her har jeg laget meg sur, og her har jeg laget meg glad!». Dette gav oss ideer til å utforske følelser sammen med barna. Vi opplevde også en del konflikter blant barna fordi de ikke helt får til å lese hverandres uttrykk når de er oppslukt i leken. Hvordan ser vi ut når vi er sinte, glade, triste eller redde? De følgende ukene har vi, med utgangspunkt i ansiktsuttrykk, begynt å jobbe med følelsene våre. Fortsettelse følger.


I Reggio-filosofien snakkes det gjerne om «barnas hundre språk» og at barn har uttrykksmåter utover det (begrensede) verbale som det er viktig at de får utforsket og utviklet. Vi føler at vi gjennom dette og videre prosjekt, oppfyller mye av tankegangen og læringssynet i Reggio-tilretteleggingen. Barna har fått store muligheter til vekst, utforskning og å finne sitt eget (kreative) jeg. Vi gleder oss til mere!

*Navnene er fiktive

tirsdag 15. september 2015

Betydningen av personalets rolle i barnas liv
Norlandia barnehagene inviterte til felles planleggingsdag fredag 11. September.
Dagen ble brukt på kurs med Line Melvold fra STYD kommunikasjon
http://www.styd.no , som holdt et engasjerende foredrag om hvordan vi som
personale kan utgjøre en forskjell i barns liv. Basert på egne undersøkelser,
konkluderer hun med at kvalitet i barnehagen avhenger av et personale som har
varme, engasjement og ansvarlighet i sitt arbeid med store og små i barnehagen.


Melvolds hovedfokus er slik vi forstod det; at barnas opplevelse av seg selv
speiles i hvem vi møter dem som. Hva vi syns om barnet speiles gjennom
hvordan vår mimikk, kroppsspråk og ord møter dem. Melvold viste til
hjerneforskeren Allan Schore som har forsket på hvilken betydning omsorg har for
barns utvikling og evne til å lære. Hun oppfordret oss til å møte barn med varme og
engasjement. Det handler om viktigheten av å være en lyttende og tilstedeværende
voksen i barnets liv. Videre viste hun korte filmsnutter fra forskningsstudier for å
understreke hvordan barns utvikling baserer seg på voksnes samspillsmønstre med dem. 


Dette innebærer for vår del at vi kan utgjøre en forskjell i barnas liv.  Melvold
argumenterte for at vi kan være med på å gi barn en opplevelse av at de er verdt å elske.
Ved å gå inn i leken signaliserer vi at barnas væremåter er verdt å engasjere seg i. Videre
oppfordret Melvold til at vi må forsøke å se etter barns muligheter og potensialer, slik at
vi møter barna med en åpenhet for hva og hvem de kan være. Hun understrekte dette ved
å vise lysbilder av hvor ulike hjerner utvikler seg avhengig av om de har opplevd omsorg
eller ikke. Hun uttrykte i forlengelse av dette at vi må la oss berøre, og vise varme ovenfor
de barna vi har i barnehagen.


Dette samsvarer med hvordan vi i Myrertoppen barnehage med reggio
inspirasjon tenker at alle barn gjør så godt de kan. Vi ønsker ikke å se barn ut i
fra en mal, men tenker at alle barn lærer på ulike vis og i ulikt tempo.  Med dette
synet som utgangspunkt håper vi å møte ditt barn med en ansvarlighet for det vi
selv bringer inn i vårt møte med barnet og med engasjement for det nye og unike
som barnet har med seg i sitt møte med oss.

onsdag 26. august 2015

Barnehagen som demokratisk møteplass

Vi lot merke til at noen av 4åringene var veldig selvkritiske til egne tegninger. De kunne prøve for så å kaste forsøket sitt opptil flere ganger. De var også kritiske ovenfor når andre ”hermet” etter dem. Jeg kunne høre uttalelser som: ”det var ikke sånn jeg tegnet det”. Noen gange ville barna gjerne at personalet eller sidemann skulle tegne for dem det de mente de selv ikke fikk til. Denne ferdighetstrenden der det så tydelig lå noen usnakkede normer for hva som er fint mellom barna, syntes å skape et uheldig press i fri tegneaktivitet.

Inspirert av Ruseløkka barnehages prosjekt: Her er jeg-hvem er du, har vi på Midi så smått begynt å arbeide med selvportrett. I første omgang har vi i mindre grupper arbeidet med tegning. 

I denne tegneaktiviteten var det noen som kviet seg med å begynne å tegne, de uttrykte usikkerhet knyttet til hvor de skulle begynne. Personalet svarte med å etterspørre hva de andre barna hadde begynt med. ”Jeg begynte med å tegne hodet” sa en gutt mens han tegnet opp en sirkel på arket sitt. ”Jeg begynte med øynene” svarte en jente og pekte på to mandelformede figurer på arket sitt. ”Jeg begynte med håret" forklarte en annen mens hun dro raske drag med blyanten sin først vannrett, så loddrett. 

Videre tok hun hånden sin til panna, og så spørrende på meg: ”Har jeg pannelugg?”. Jeg svarte og snudde meg tilbake til jenta som kviet seg for å begynne å tegne: ”Det var mange gode forslag, hvordan vil du begynne?” Jenta bet i gråblyanten sin litt før hun svarte ”Jeg tror jeg begynner med hodet”. Hun dro så opp en oval form med blyanten, der den smale delen syntes å ligne et hakeparti. Videre tok hun fatt på øynene, og hun virket igjen ved godt mot. 

Underveis i tegneprosessen så barna i speil, kjente med fingrene på avstanden mellom hake og munn og lignende. Det var lite snakk, men mye pust og lyden av blyant mot papir. Barna syntes å innta tegneaktiviteten med hele kroppen; de satt på huk, sto på alle fire eller lå langflat støttet opp på albuene mens de tegnet.

Dagen etter hadde vi småsamlinger, der alle som ville kunne komme frem og fortelle om tegningen sin. En av personalet var referent og noterte hva barna sa om tegningene sine. Dette spurte vi barna om var greit. Nesten alle ville frem i halvsirkelen og fortelle. 

For noen gikk praten av seg selv, men de fleste trengte noen hjelpespørsmål. Barna begynte ofte med å fortelle hvor de startet å tegne, og forklarte videre trinn for trinn hva de ble opptatt av å tegne. Det var interessant å se hvordan barna både hadde begynt ulike steder på tegningen sin og hadde ulike detaljer med. I min småsamling hadde kun en tegnet øyebryn, to hadde farget huden sin, to hadde tegnet ører og en hadde tegnet buksen sin.

Et barn vil ikke reise seg. Jeg spurte om vi fikk snakke om tegningen hans. Det fikk vi. Han sa ikke så mye, men nikket ivrig når vi snakket om tegningen hans; vi snakket blant annet om at det så ut som han hadde brukt mye kraft i de strekene som er tykke og tydelige, mens noen steder så det ut til at han hadde vært mer forsiktig med blyantstreken. Noen steder hadde han valgt å bruke fargeblyant. 

Det virket som at alle ønsket å fortelle, de var ivrig til å reise seg og snakke engasjert om egen tegning. Når de hadde fått fortelle var ikke alle kroppene like nysgjerrig vendt mot de som snakket. Så dette å vie andre oppmerksomhet kan noen trenge å venne seg til.

Det viktigste med denne aktiviteten var å løfte frem barnas ulike og unike strategier, slik at det blir synlig hvordan vi tenker og gjør ulikt. Og videre ved at personalet etterspør og engasjerer seg i barnas ulike prosesser, vise de andre barna at disse ulike perspektivene er like verdifulle. 

Et annet håp er at barna inspireres av hverandres ulike måter å arbeide med tegningene sine på. Slik kan de kreative aktivitetene i barnehagen bli en demokratisk møteplass der ulikhet løftes frem innenfor rammen av et fellesskap.

tirsdag 25. august 2015

Å utforske og leke med tall og former

2 åringene leker butikk med kassaapparat og "penger".


Telleteppet vårt er også populært. Der kan vi telle oss fremoverog bakover,  samt bli kjent med tallsymbolene.Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former. -Rammeplanen

mandag 24. august 2015

Ryddemester

En gutt, 2 ½ år, kom ut fra hvilestund med smokken og kluten. Gikk bort til den litt rotete kjøkkenkroken. Etter en liten stund oppdaget jeg at han hadde ryddet og stablet alt av kopper og kar sirlig og pent.
-          Oj, har du ryddet alt dette helt selv?
-          Mmm
-          Det ble jammen fint.
-          Der…    , sa han og pekte på kokeplatene
-          Oj, der var det møkkete, kanskje du trenger en klut så du kan vaske litt. Vær så god!
Han vasket, tittet på kluten, vasket litt mer og tittet på kluten.  Så rakte han den til meg.
-          Er du ferdig? Så fint det ble. Nå har du jammen gjort en god jobb!! Dette var flott, altså.

torsdag 6. august 2015

Morgenmøter med 4åringene på Midi


Vi introduserte i går morgenmøte med Bamse. Der hadde vi opprop, vi talte opp og snakket om hvem som ikke var tilstede. På den måten fikk våre venner som var hjemme, syke eller på ferie, være med i fellesskapet og inn i dagen, om enn kun i tankene.

Formålet med slike møter er å samle og styrke barnefellesskapet. Det gir mulighet til å ønske hverandre god morgen, og å avtale lek og aktiviteter. Vi er opptatt av at alle skal få føle seg som en unik bit i puslespillet som tilsammen utgjør fellesskapet vårt. Videre kan det være en viktig arena til å sørge for at alle har noe å gjøre sammen med noen. Ifølge Rammeplanen er noe av det viktigste vi som personale kan gjøre for barnas trivsel i barnehagen, det å tilrettelegge, verne om og veilede slik at alle har noen å leke sammen med.

Morgenmøtet er en viktig arena for å presentere forslag for barna om planlagte aktiviteter for dagen, og videre etterspørre barnas ideer i relasjon til utforming og innholdet i aktivitetene. Dette med å presentere en plan over aktiviteter for dagen kan være godt for de som trenger forutsigbarhet og oversikt. Videre gir det rom for å uttrykke ideer og erfaringer, og slik gjøre barnas initiativer synlige for hverandre.


Å etterspørre barnas forslag kan være en god anledning til å knytte barn og aktiviteter sammen, slik at alle har et utgangspunkt å starte fra - sammen med noen i lek inne eller ute. Det åpnes da for at barna forteller de andre om det de vil leke, og andre barn responderer da ofte med å gi uttrykk for et ønske om å være med. 

Barnas morgenmøter blir en fast post på Bamsenes dagsorden dette året.

tirsdag 4. august 2015

Maxi

Sommeren 2015 omorganiserte vi basene i Myrertoppen.

På Maxi finner vi de eldste barna, 5-åringene. De er nå lokalisert der hvor de minste var før, dvs litt for seg selv, med en egen liten uteplass med muligheter for å gjøre ekstra spennende ting.


Midi

Sommeren 2015 omorganiserte vi basene i Myrertoppen.

På Midi har vi de to mellomste årskullene, 3- og 4-åringene. Her er basen innredet slik at barna er to aldersrene grupper. De har hver sine garderober og spiser og har samlinger hver for seg, men de har mulighet for å bruke rommene har ulike funksjoner og kan brukes mer om hverandre. Mini

I løpet av sommeren 2015 har vi gjort om på basene i Myrertoppen.

På Mini er de to yngste årskullene, 1-og 2-åringene. De er i to grupper: de yngste er i den ene delen av basen, og de nest yngste er i den andre delen. Disse to gruppene kommer til å være mye hver for seg, men de minste er likevel ikke helt isolert fra resten av barnehagen, slik som de var før.

Blogginnlegg fra MiniVi dekorerer lampeskjermer

3-åringene, Ekornene, har nå flyttet til ny avdeling, MIDI. Der holder vi på å ordne til et deilig "Slapp-av-rom".  Der trengs det stemningsfullt lys, og her er et av de nye elementene. Lysslynge fra IKEA med papirskjermer. Barna malte skjermene med vannfarger, med stort engasjement og dyp konsentrasjon.mandag 22. juni 2015

Larvene våre ble til sommerfugler

Her om dagen klekket vi ut våre egne sommerfugler, av typen neslesommerfugler.


Vi var så heldige å få sommerfugllarver på Sol. Et par foreldre har skaffet de til oss, med alt utstyr
som trengs. Larvene var morsomme å se på. De kravlet og krøp rundt om kring hele tiden. Vi fikk to bokser med larver. Den ene sto hos 3-4-åringene, og den andre hos 2-3-åringene.


De spiste av maten i boksen, og de vokste seg større. Etter et par uker hang de seg opp i taket på boksen.

Plutselig, over en helg, hadde alle skrelt av seg skinnet og blitt til pupper.
 

Mens vi ventet studerte vi bøker og plansjer og puslet sommerfuglpuslespill. 3-4åringene tegnet larvene, og hang opp en fin tegneutstilling.

Etter noen dager, tok vi av lokkene og la dem i et sommerfuglbur, og plutselig var det en sommerfugl som hadde kommet ut av puppen. Så kom de ut, en etter en. Mange barn var interesserte i sommerfuglene, også barn fra andre avdelinger.

Sommerfuglene fikk litt frukt inn i buret, og etter tre dager måtte de slippes ut i det fri.

Dette har vært utrolig koselig å følge med på. Det har vært fint å se barnas interesse. Ekstra stas var det da sommerfuglene kom ut.

fredag 12. juni 2015

Oppsummering og avrunding av vennskapsprosjekt med 3-4åringene

Vi begynte med mindfulness som et verktøy bl.a for å styrke vennskapsfølelsen hos 3-4åringene, og i den forbindelse hadde vi ulike aktiviteter.Samarbeid, delaktighet, inkludering og omsorg har vært ønskede stikkord for alt vi har lagt til rette for.

vennskapsdikt vennekort

Barna fikk lage en ny runde med vennskapskort som vi gikk til postkontoret og postet. Det var veldig stas å få brev fra en venn i egen postkasse!

IMG_3411 IMG_3415

Vi startet på et større veggbilde i fellesskap som vi har jobbet med over lengre tid, ideen ble litt til mens vi holdt på og barna bidro med sine små innspill slik at alle virkelig føler seg som en del av sluttresultatet. Barna laget håndavtrykk i gult og oransje; disse klippet vi ut og skulle henges opp som solstråler. Solen klippet vi enkelt ut i gul papp, og så fikk hvert barn klippe ut bildet av seg selv og lime det i sola. Dette var det første vi gjorde: laget en strålende sol bestående av alle 3-åringene!

IMG_2088 IMG_20982

Vi fant ut at vi ville ha blomster som solstrålende ga liv til, og til det trengte vi ulike farger. Inspirert av poster på Pinterest satte vi igang med et “vennskapsfargeblandingsposjekt”: To barn jobbet sammen om å blande farge. Det ene barnet fikk én farge å dyppe hånden i, det andre barnet fikk en annen; og så gned de hendene sine sammen slik at en ny farge kom fram. Deretter samarbeidet de om å smøre fargen ut på ett ark. Barna syntes dette var veldig gøy, og aktiviteten inviterte til samarbeid, kommunikasjon og felles skaperglede.

1IMG_2561 1IMG_2563

IMG_9884 1IMG_2503

Da vi hadde fått blandet en håndfull farger, fikk barna klippe ut former. Vi trengte stilker, blader og kronblader. Her øvet vi koordinasjon, fokus og fingerferdighet. Dette gjorde barna både sammen og hver for seg.

IMG_2485 IMG_2487

IMG_2567 IMG_2581

Vi voksne limte de ulike delene på plass, men barna var delaktige i hvordan det skulle se ut. Vi limte også opp bilder fra arbeidet, for å opprettholde fokuset på den større prosessen det har vært å sette sammen dette bildet. Barna har ofte stått og betraktet bildet, de har stolt vist det fram for foreldre og med egne ord fortalt hvordan de selv har bidratt og hva slags arbeid som ligger bak.

IMG_3661

Vi runder av vennskapsprosjektet vårt for iår, men tar mye av det opp igjen ved neste semester etter sommerferien. Erfaringene våre er utelukkende gode, og vi ser, føler og får tilbakemeldinger på små holdningsendringer og økt positivitet hos barna; de har fått vennskap og positivitet innunder huden og mange har tatt det med hjem til foreldre og søsken. Underveis har vi også brukt mye tid når ugreie situasjoner mellom barna har oppstått, slik at de fine ordene barna har lært i samlingsstundene ikke blir tomme fraser. Barna erfarer hvordan de kan benytte seg av disse setningene og ordene for å ordne opp i en konflikt, og de utvikler sin sosiale kompetanse. Det blir spennende å jobbe mere med dette sammen med barna til neste år! 

Politi på besøk

I dag fikk vi besøk av en politimann med motorsykkel. De barna som ville fikk bli med ut på parkeringsplassen og sitte på motorsykkelen. Noen klatret opp med den største selvfølge og lurte på hva hver eneste lille dings var for noe, andre satt litt mer andektig, mens noen bare ville se på. Da politimannen skulle reise videre, fikk vi høre sirenen. Da holdt vi for ørene.

Hus og mennesker

Juni11_ 368

Hus har vært tema lenge. Det startet i høst og har vært mer eller mindre framme. Barna har malt hus til en tegnekonkurranse, hvor de vant en pris. De har laget hus i plastelina, bygget mange hus av madrasser tepper stoler osv. inne og ute. Barna elsker å bygge og skape og de er spesielt glad i mindre rom hvor de kan vært litt tett sammen eller ha et pusterom helt for seg selv. Noen har begynt med å lage hus av skoesker.

De har blitt kjent med materiale leire over lengre tid. Noen av dem har knust tørr leire og blandet i vann og laget ny leire utefra det. De har fått bruke ulike typer leire. Modelleringsleire, rakuleire, sort, hvit og brun leire. Fin og grov leire.

Alle froskeguttene og tre knerter har laget de husene. Knertene har laget menneskene.
De har først og fremst brukt hendene som redskap. For å lage øyne og munn har de brukt ulike redskaper. De har vært på

keramikkverkstedet på Rønningen og satt inn hver sin ting i keramikkovnen. De fikk også mulighet til å se hvordan man bruker en dreieskive.
Utstillingen på bildet er satt opp med INSPIRASJON fra Cinque TERRA i Italia.

Flere bilder bør og kan sees her: https://www.flickr.com/photos/55562407@N07/sets/72157654404532092

Juni11_ 345

torsdag 11. juni 2015

Påfugler

IMG_9000 (Large)

Dette prosjektet startet med at en voksen satt og tegnet en påfugl for seg selv (tegningen over). Barna kom borttil og ville bli med. Så var vi i gang. Konsentrasjonen var sterk. Den voksnes rolle i var først og fremst å holde fokuset og holde konsentrasjonen. Det er lett å slutte for tidlig i en så avansert prosess som dette ble. Barna viste seg fra sine beste sider. De fleste gjorde bildet ferdig i løpet av to ulike økter.

Først kom tegningen og en annen dag kom malingen og så for noen litt tegning igjen. Her har den voksne lagt vekt på tydelighet, ikke mye tull og tøys denne gangen. Vi har også skjermet tegnerommet for disse anledningene. Barna får erfare at når de øver vil resultatet bli fint.

Geometriske former har vært tema i dette bilde også. Sirkel, trekant, ovaler. Buete linjer og rette linjer har vi også snakket om og kommer fram spesielt i mønstrene på fjærene og mønstrene på kroppen. Buer og rette linjen kan man også lage med penselen. Flere har gjort dette.

Redskapene barna har brukt er fargeblyanter, fettstifter, vann maling og pastellfarger.
Den voksne spurte nettopp noen av barna hva de lærte av å lage påfugl bildet? Svaret var tydelig; «Vi har lært å konsentrere oss»

Bildene kan du også se her: https://www.flickr.com/photos/55562407@N07/

IMG_8979 (Large) IMG_8981 (Large) IMG_8995 (Large) IMG_8956 (Large) IMG_8961 (Large) IMG_8987 (Large)IMG_8993 (Large) IMG_8969 (Large) IMG_8965 (Large) IMG_8973 (Large)IMG_8968 (Large)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails