torsdag 10. november 2016

5åringenes arbeid med FN og Barnekonvensjonen


På Maxi har vi fordypet oss litt i barnekonvensjonen for bl.a å utvide barnas perspektiv på sitt eget liv og at det finnes en større verden der utenfor Kjelsås. Vi tok utgangspunkt i PlanNorges materialer, og fant vår egen vri.

Vi brukte vår egen arbeidsmetode med store dokumentasjonsark for å lage plakater til de enkelte artiklene i barnekonvensjonen. I forkant har vi snakket litt om det på barnemøter slik at barna hadde en samlet idé om hva dette dreide seg om før vi gikk i gang med plakatene.

Aktivitet:
Lage plakater til Barnekonvensjonen

Mål:
Utvidet perspektiv på verden - hvorfor er barnekonvensjonen viktig
Refleksjon over egen situasjon
Språktrening

Verktøy og materialer:
Utskrevne enkeltartikler fra Barnekonvensjonen
"Vennebøker" og utskrevne bilder fra bøkene
Stort ark A3
Sakser, lim og penn

Arbeidsmetode:
Gruppeaktivitet med inntil 3 barn og 1 personal
På egnet sted ved eget bord

Gjennomføring og instrukser:
Vi leser opp alle artiklene, barna snakker og blir enige om hvilken artikkel de vil jobbe med, og som de klipper ut og limer på arket. Barna finner i samarbeid det bildet de synes passer, klipper ut og limer på arket. De må passe på at det de limer er riktig vei (i fht skrift) og at det blir plass til å skrive rundt.
Vi leser den av "Vennebøkene" som tilhører den utvalgte artikkelen. Vi samtaler og snakker om det vi har lest, og barnas egne tanker om den utvalgte artikkelen. Personal noterer fortløpende barnas uttalelser.


Fordi dette arbeidet var identisk i arbeidsmetode som dokumentasjonsarbeidet, var det relativt enkelt for barna  å forstå hva som skulle gjøres og hvordan. De fikk likevel en ny utfordring fordi det denne gangen ikke handlet om dem direkte, de hadde ingen bilder av seg selv eller eget produkt å snakke ut ifra. I stedet var utgangspunktet ganske abstrakt og mindre håndgripelig for dem.

Dette krevde noe mer innspill fra meg som pedagog, barna trengte kanskje flere hjelpespørsmål både til utsagn og formuleringer. De trengte også å få satt igang refleksjonen på en litt annen måte. Jeg valgte å skissere sammenheng mellom den aktuelle artikkelen de jobbet med og deres eget liv (Hvordan er det hjemme når du f.x har lyst til noe annet enn mamma; hvordan løser dere det?). På denne måten fikk barna et kjent utgangspunkt som vi spant litt videre på gjennom samtale.

Jeg opplevde at barna satte stor pris på dette arbeidet, og det var stor motivasjon for å lære mer om barnekonvensjonen. De synes det er stas å få arbeide mer med noe de har oppfattet er viktig for barn verden over. Det å utfordre barna i å reflektere og sette ord på de tankene som dukker opp, virker å være effektfullt i forhold til språktrening og observasjon av barnas ordforråd og begrepsforståelse. Det tilrettelegges for litt andre måter å formulere seg på enn når man prater med utgangspunkt i noe konkret og selvopplevd. Det er interessant også å høre barnas tankespinn rundt de ulike artiklene og hvordan de (med litt hjelp) finner sammenheng til eget liv.

Bøkene og bildene til PlanNorge ble veldig populære, barna synes det er morsomt å jobbe utifra dette materialet, og de kan enkelt relatere seg til historiene i bøkene.

Både barna og vi personal er blitt veldig fornøyde med resultatet, som vi har hengt opp på dokumentasjonsveggen vår.

I denne aktiviteten har barna jobbet innenfor disse fagområdene: Etikk, religion og filosofi, Kommunikasjon, språk og tekst, Nærmiljø og samfunn og Antall, rom og form. De har øvd koordinasjon, finmotorikk, konsentrasjon, samarbeid, refleksjon og språk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails