Omtale

Utdanningsnytt, Slik navigerer du på Facebook, 06.05.2016, se HER

Første steg, tema den digitale barnehagen, våren 2016, se HER

Nor­dre Aker bud­stikke, Myr­ertop­pen barne­hage 20 år– Tidlig på nett, 01.12.2014 se HER

NRK Aktuelt, om dig­i­tal prak­sis i barne­ha­gen, 27.10.2014 se HER

Aften­posten, Hver tredje barne­hage bruker net­tbrett, 16.09.2014 se HER

Aften­posten, Net­tbrett er kjønnsnøy­trale, 13.09.2014, se HER

NRK, Dagsrevyen mag­a­sinet, siste del av innslaget i mag­a­sinet, 6.09.2014, se HER

Com­put­er­world: Med net­tbrett i barne­ha­gen, papirut­gaven 20 des 2013, nett 3 jan­uar 2014, se HER

Barnehageforum.no: Net­tbrett i barne­ha­gen, 13.05.2013, se HER

Norsk pedagogisk dataforening, begrunnelse for Myrertoppen som vinner av Gullepleprisen, se HER

Barnehageforum.no: De nye ped­a­gogiske verk­tøyene, 05.06.2013, se HER

Glade barn, Kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen, August 2012

Barnehage.no: Ped­a­gogisk bruk av iPad i barne­ha­gen, 29.06.2012, se HER

Kamp om barnebo­kens sjel, 24.03.2012, se HER

Kamille, iPad i barne­ha­gen, Feb 2012

Aften­posten, iGen­erasjo­nen, 11.02.2012, se HER

Aften­posten, Lek med iPad, 26.10.2011, se HER

Barnehage.no: iPed, iPad i barne­ha­gen, 28.07.2011, se HER

Dagens Næringsliv: iPad i barne­ha­gen, 11.04.2011, se HER

Nor­dre Aker bud­stikke: Blog­ging fra barne­ha­gen, 24.06.2010, se SER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails